O Projekcie
Foto
Standard Version - Print

CAHRV

O Projekcie

Streszczenie projektu

Projekt Dzialania Koordynujace Dotyczace Lamania Praw Czlowieka (CAHRV)dotyczy problematyki lamania praw czlowieka w kontekscie relacji interpersonalnych.  CAHRV jest programem o szerokim zakresie dzialania, bazujacym na wspólpracy instytucji badawczych, sieci tworzenia polityki oraz indywidualnych badaczy. Jest on finansowany ze srodków 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.  Glówne cele projektu to: integracja prowadzonych równolegle projektów badawczych na temat przemocy, ujednolicenie teoretycznych i empirycznych podstaw tworzenia polityki, stworzenie mozliwosci dla prowadzenia nowych interdyscyplinarnych i ponadnarodowych programów badawczych, wspieranie praktyków, twórców polityki oraz badaczy poprzez rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy.  Szczególnym przedmiotem zainteresowania CAHRV jest przemoc interpersonalna we wszystkich jej formach.  Ujmowane sa one zarówno konceptualnie, jak i strategicznie w formie dyskursu praw czlowieka, przy zalozeniu, ze projekt umozliwi zintegrowanie odpowiednich watków badawczych.  Taka integracja wymaga wspólnego wysilku przedstawicieli wielu dyscyplin, z rozmaitych panstw.  W zwiazku ze wzrastajacym politycznym i ekonomicznym zintegrowaniem Europy rosnie tez zapotrzebowanie na dane, które bylyby jednakowo wazne niezaleznie od jezyka i ponad granicami panstw. Stad presja na integracje równiez w dziedzinie europejskich programów badawczych.  Majac na uwadze wyzwania tego rodzaju, CAHRV zamierza podkreslic te z europejskich podejsc badawczych, które moga dostarczyc wiedzy dla potrzeb zarówno praktyki, jak i tworzenia polityki na calym kontynencie.  Dyskurs na temat przemocy interpersonalnej w kontekscie lamania praw czlowieka stal sie popularny od czasów konferencji w Pekinie w 1995 roku, gdzie obroncy praw kobiet zdolali ukazac kwestie licznych form przemocy wobec kobiet jako powaznego naruszenia praw czlowieka.  Od tej pory podmioty sceny politycznej takie jak ONZ, WHO, Komisja Europejska i Unia Europejska zaczely wzmagac wysilki w celu finansowania badan na temat przemocy wobec kobiet oraz poszukiwania rekomendacji odnosnie mozliwych strategii interwencyjnych i prewencyjnych, które czestokroc formulowane sa w kontekscie lamania praw czlowieka.
Jednak niezaleznie od tego, proces uznawania przemocy wobec nie tylko kobiet, ale równiez dzieci, mezczyzn i osób starszych, jako lamania praw czlowieka, i to lamania ich na wiele rozmaitych sposobów, jest bardzo powolny.  Dyskurs odnosnie praw czlowieka zdominowany jest tematyka zbrodni wojennych i tortur, jako wykroczeniami zwyczajowo przypisywanymi panstwom, i osadzonymi w kontekscie publicznym.  Natomiast przemoc wobec kobiet i dzieci jest czesto przypisywana jednostkom w kontekscie prywatnym, i wydaje sie potrzebowac dodatkowego o niej przypominania, aby udalo jej sie pozostac w programie dzialan (przypomnienia takie jak odnoszenie sie do "praw czlowieka kobiet" i "praw dziecka").   Ujecie wymiaru praw czlowieka, oraz ich lamania, z perspektywy plci kulturowej jest czestokroc niedostrzegane.  Zwiazek pomiedzy prawami czlowieka i sprawiedliwoscia odnosnie obu plci nie jest dobrze opracowany, podobnie jak zwiazki miedzy przemoca, a innymi prawami czlowieka, jak prawo do uczestnictwa w zyciu publicznym, do godnosci osobistej a takze do opieki spolecznej i zdrowotnej.
Podczas gdy ostatnich latach pojawia sie coraz wiecej literatury z dziedziny, nie da sie ukryc, ze prace badawcze przebiegaja raczej w postaci dosc fragmentarycznej i przy nierównomiernym rozlozeniu wysilków.  W celu przetarcia konceptualnych i empirycznych szlaków poprzez szeroki obszar badawczy objety zainteresowaniem, w CAHRV wyodrebnione sa cztery obszary tematyczne:  identyfikacja i okreslanie profilu wiktymizacji, korzenie przemocy interpersonalnej, interwencje odnosnie lamania praw czlowieka zwiazanego ze zróznicowaniem plciowym, oraz czynniki srodowiskowe zabezpieczajace prawa czlowieka.

 

letzte Änderung: 07-Feb-2012
geändert durch: bgrafe
verantwortlich für den Inhalt: S. Bohne